copyright © 2017 corpeltof inc., corpeltof
http://corpeltof.com - created by means of archaic technology.

expect texts in both english/norwegian language

latest additions:
06.11.16 KURSPROGRAM via Vaktmester Mandal
02.08.16 WEBLOG + NETTBUTIKK
13.04.15 FORCE PLOT ADDENDUM MANIFEST, forfattet av corpeltof inc.
01.04.15 CORPELBOX beta, arkivert
23.02.15 METAMODERNISTISK MANIFEST, oversatt til norsk
02.02.15 CORPELTOF.COM BACK ONLINE

weblog:
NOVEMBER 2015: SEPTISK OVERSVØMMELSE AV KJELLERATELIER FEBRUAR 2016: HUSEIER SELGER EIENDOMMEN MARS 2016: ANKELBRUDD - SYKMELDT I FIRE MÅNEDER APRIL 2016: RESIDENT BLIR OPPSAGT FRA SIN DELTIDSJOBB JUNI 2016: UTFLYTTING PÅBEGYNNES AUGUST 2016: OPPHØR AV STUDIORESIDENS VED DEPARTMENT OF LIFE SUPPORT C/O VAKTMESTER MANDAL KOMMER: MIDLERTIDIG STUDIORESIDENS I KRISTIAN KRISTIANSENS GAMLE SKRIVESTUE VED RINGVEBUKTA, DER HVOR HAN SKREV OM ADRIAN POSEPILT OG JESPER NATTMANN

KURSPROGRAM
Innføring og videreutvikling av uttrykk og teknikker innen maleri, tilpasset deltakeres behov og ønsker
[Les mer på vaktmestermandal.no]

S E L E C T E D :
CORPELBOX vol. 2: NO MIRACLES
KATARINA MARTINE MARTHINSEN

26.11.15 -- 06.12.15
Department of Life Support
c/o Vaktmester Mandal
[expand/collapse][expand press release (Norwegian)]


00. Corpeltof Inc. har gleden av å presentere en utstilling med Katarina Martine Marthinsen i CORPELBOX vol.2 ved Department of Life Support c/o Vaktmester Mandal

I utstillingen No Miracles forsøker Katarina Martine Marthinsen å bruke fotografiet til å utforske materialiteten. Verkene i utstillingen er bygget opp igjennom flere materielle prosesser, presentert som fotografier, hvor materialiteten er med og gir fotografiene skulpturelle kvaliteter.

I forbindelse med No Miracles undersøker kunstneren "The Miracle Argument". The Miracle Argument, utviklet av filosofen Alan Musgrave, er et argument innenfor vitenskapelig realisme som hentyder at sunn fornuft også kan argumentere vitenskapelig for sannhet, og at det åpenbare ikke trenger å undersøkes empirisk. Sett fra dette perspektivet kan kunsten også, igjennom fornuften, antyde en gitt retning som vitenskapelig argument.Archive photos:CORPELBOX beta: IBEN KROGSGAARD
21.03.15 -- 29.03.15
Department of Life Support
c/o Vaktmester Mandal
[expand/collapse][expand press release (Norwegian)]


00. Vaktmester Mandal starter året sent, med Iben Krogsgaards installasjon i Department Of Life Supports residensprosjekt CORPELBOX beta: av Corpeltof Inc.

Krogsgaard er avgangsstudent ved NTNU KiTs bachelorprogram i Fine Arts, og har de siste årene arbeidet i termoplast, som hun varmer opp og former til skulpturer, og lar utgjøre elementene i større installasjoner. Arbeidet hennes knytter poetiske tråder til det ukjente, bortgjemte universet av liv vi finner nær havets dyp -- noe materialet i og for seg er et produkt av -- og holder konnotasjoner til psykologiske rom, og forestillingsunivers, på grensen til det banale.

Corpeltof Inc. ble sommeren 2005 etablert som kunstgruppe, og benytter samarbeidet med Krogsgaard som markør for sin relansering som think-tank for en serie utstillinger; der fokus på balansegangen mellom den fenomenologiske tilnærmingen til materielle substanser, og kroppen som verktøy i det å produsere kunst -- og betrake den -- arbeider mot en assosiasjonsvekkende praksis i det å lese narrativer i konstellasjonen av objekter og bilder.

Iben Krogsgaard smelter naturlig på plass i landskapet mellom den forestillende billedkunstens fortellerevne, og råskapen i manipulasjon av fysisk materie. I arbeidet med dette prosjektet utforsker hun hvordan det plastiske materialet kan framstå som idéer og tanker; som muligheter for stedsspesifikk dialog med rommet det formes i, og tiden det tar å omstille industrielt materiale til forestillinger av organisk liv. Skulpturene er i denne sammenheng like mye materie som form, og oppfordrer til utforskende lesning av et narrativ av framtredende utilgjenglighet.

Velkommen til utstillingsåpning fredag 20. mars, kl 19Dokumentasjon fra utstilling:

HAVE YOU SEEN MY MANHOOD
18.03.14 -- 05.10.14
Department of Life Support
c/o Vaktmester Mandal
[expand/collapse][expand press release (Norwegian)]


00. Arbeidet som stilles ut i butikklokalet er en installasjon med objekter og maleri, produsert av kunstnerduoen ASAS & DEDE. Kunstnerne har i forbindelse med prosjektet -- som har pågått siden november i fjor -- jobbet med forskjellige tilnærminger til hva det vil si å samarbeide. De har bl.a. gitt hverandre benspend, lagt tilrette for instrukser, jobbet skiftarbeid og teipet sammen hendene sine, i sine forsøk på å frambringe et identitetsløst kunstnerskap. Den viktigste føringen for samarbeidet har ifølge kunstnerne vært å holde diskusjon om meningsinnhold utenfor atelieret, og legge fokus på formale problemer med utformingen av en slik utstilling.

HAVE YOU SEEN MY MANHOOD hadde vernissage 28. mars, der det ble opplyst om at arbeidet med maleri og installasjon pågår inntil kunstnerne føler de når en logisk konklusjon. I dette som nå har blitt den siste fasen i prosjektet, er det kun den ene av de to som befinner seg i Trondheim -- og kommunikasjon har fortsatt over video, hvor duoen har blitt redusert til samtalepartnere. Kunstnerne har gjennom dette forholdet latt fokuset skifte over i en mer tematisk utstilling, hvor assosiasjoner til den alkemiske individuasjonsprosessen har endt opp med å legge poetiske føringer for malerienes samlede grep.

Denne stedsspesifikke utstillingen vises i sin helhet, for siste gang, under Trondheim Open 4. og 5. oktober.Archive photos:

My favourite kind of creepy is silly, 2014: NOK 3 000,- Nettbutikk


LEMONS TURN ALKALINE INSIDE THE BODY, NEUTRALIZING pH VALUES
08.08.13 -- 18.08.13
Adrianstua, gjestehus og hage
Ringvebukta
[expand/collapse][expand press release (Norwegian)]


00. Gjennom tredimensjonale arbeider og resirkulering av bildemateriale, romantiserer Andreas Fortes (f. 1984) personlig historie og poetisk forestillingsevne. Med bakgrunn i sin norsk-kappverdianske restaurantoppvekst i barndomshuset på Møllenberg, utvikler han fremdeles sin nysgjerrighet for det mindre konvensjonelle i sine omgivelser. Via granskning av nostalgi og gjenbruk, har Fortes lagt grunnlag for et insisterende kunstnerskap med stor og leken, assosierende frihet i arbeid med bilde- og objektinstallasjoner.

Kunstneren har holdt sitt virke skjult for de fleste gjennom de foregående ti årene, med unntak av bl.a. et par selvinitierte gruppeutstillinger, og åpent kolonial-studio. Siden sin uteksaminering fra City & Guilds of London Art School, har Fortes gått maleren etter i sømmene, og utforsker krysningene mellom objekt, bilde og omstendighetene i atelieret. Sentralt i framstillingen av funnede/gjenbrukte objekter, står kunstnerens trang til å se det levende, vesen-aktige i sine funn, og utforsker det glemte, mystiske i arkaisk mytologi og kosmologi. Han begrenser samtidig sin inngripen i materialene, nettopp fordi det å trekke slutninger, og fabulere med blikket, er et privilegie betrakteren selv skal kunne ta del i. Vi møter arbeidene som midt i en metamorfose, et viktig konsept i kunstnerens billedverden.

Lenge har subjektene i arbeidene blitt diktert av omstendigheter i og rundt atelieret. Som en postapokalyptisk Askeladden, berger Fortes traumatiserte objekter som han finner ved forlatte hus og havari, som f.eks. etterlevningene fra en bilbrann han var involvert i (Things we didn't lose in the fire, 2012, vist i fjorårets selvkuraterte gruppeutstilling SPATIALLY COHERENT SUBJECT MATTER).
Lemons turn alkaline inside the body, neutralizing pH values er kunstnerens første store separatutstilling med både maleri, skulpturer og installasjon, og blir satt opp i ærverdige Jesperstua, og hageområdet rundt forfatterboligen i Ringvebukta på Lade. Som et anker i arbeidet med denne utstillingen, ligger kunstnerens interesse for kroppens funksjoner, og den livsnødvendige symbiosen vi inngår i med andre organismer gjennom matveien, som nylig har ledet ham til den fun fact som utstillingstittelen spiller på - Hvor kroppens barrierer sørger for en overraskende effekt, der frukter vi tenker på som sure, i sammensmeltningen blir til det motsatte, og forårsaker et mer balansert indre miljø gjennom konsumering og fordøyelse. Vi kan oppdage en form for adferd blant objekter med en viss materiell hensikt og betydning, i ferd med å forvandles, idet de går inn i samspill med sine omgivelser.
Håndtverkeren Andreas Fortes unngår å stille litterære spørsmål i sin kunst, men lar det snarere bli nødvendig å undre seg gjennom materielle formuleringer; En hva om-holdning til den håndtverksmessige prosessen. Likevel er arbeidene i Lemons turn alkaline... satt sammen av motiv og objekter man godt kan tenke på som koder for poetisk tolkning, men som også vil kunne leses i sin formalistiske helhet, hvor de enkelte elementene opererersom balanseblokker, såvel som karakterer, i bildenes introverte virkelighet.Archive photos:

SPATIALLY COHERENT SUBJECT MATTER
16.05.12 -- 27.05.12
Tilpasset lokale, andre etasje
Dronningens gate 11
[expand/collapse][expand press release (Norwegian)]


00. Spacial coherency - Romlig sammenheng – for å knytte sammen arbeid som spriker fra det rent dokumentariske, og eksperimenterende - i material- og objektbasert skulptur - til atmosfæriske installasjoner og utforskende, halvabstrakt videoarbeid.

I et midlertidige kunstrom i Trondheim presenteres et prosjekt som foregår på noe uvanlige premisser, med utgangspunkt i tett samarbeid, hvor objekter, bilder og kuratoriske grep er farget av spesifikke omgivelser. Ved å bevisst unnvike den mer tradisjonelle galleriformen, har kunstnere frihet til å åpne opp for noe mer enn en presentasjon av arbeid som er ferdig utviklet i forkant av den kuratoriske prosessen. Med seg selv tilgjengelig får kunstnerne i denne konteksten mulighet til å låne fra hverandre, dra retningslinjer sammen og påvirke retningen arbeidet tar.

Utstillingen utgjør installasjoner av kunstverk med fritt spillerom for estetiske røde tråder. Den fragmenterte dynamikken mellom selvstendige kunstnerskap, konkretiseres i de tematiske undertonene av øyeblikkelige og poetisk fraktale motiver. Gjennom video-, maleri- og skulpturinstallasjon inviteres publikum inn i iscenesatte arenaer, og rom med kuriøse motiver og objekter. Det oppfordres til å lete litt imellom, og forbi arbeidene. Hvordan kan fragmenter kombineres og skape en større helhet?

Arbeidet med denne utstillingen tar for seg det å se gjennom overflaten, se forbi det ytre og gjøre seg kjent med det som ligger bortenfor de mest åpenbare meningsforhold; Å gripe fatt i fascinasjonen vi har for å oppdage det ukjente og fremmede; Virkeligheten bak fasaden av rå materialer.Archive photos:

FWD:
21.10.10 -- 07.11.10
Tilpasset lokale, kjeller
Fjordgata 19
[expand/collapse][expand press release (Norwegian)]


00. Kuratorsamarbeid mellom Katarina Marthinsen og Andreas Fortes.
Mer info kommer senere.Archive photos:
FORCE PLOT ADDENDUM MANIFEST
Work in progress, corpeltof inc., 2015
Åpent for endringsforslag.
[expand/collapse]

a. Vi foreslår å trekke maleriet delvis ut av kunstbegrepet. Produkter i malerimediet er ikke nødvendigvis for kunst å regne, blant faglige representanter; på lik linje med at utførelsen av handverk kan tilegnes kunstbegrepets prestisje av lekmenn i dagligtale. Malere bør selv stå fritt til å vekselvis se arbeidet sitt som handverk eller kunst, avhengig av hvilke prosjekt de jobber med, og hvilken form det presenteres i.

b. Malere skal ikke søke anerkjennelse for dynamikken i sitt utstillingsrepertoar, eller integritet iht. markedsplassering; ei heller permanent plassering iht. diskursive posisjonsforestillinger. Mottakelsen av slike kunstnere innad i kunstfeltet bør aldri farges av aktørenes deltakelse i dekorative, praktiske eller formale virksomheter annetsteds. Anseelsen av et anerkjent kunstnerskap skal ikke svekkes av kunstnerens deltakelse i eventementer av lavere kaliber enn de som regnes som konvensjonelle for den respektive kunstnerens nivå.

c. Det å skape substansielt grunnlag for visuell (kroppslig) interaksjon er bevegelse. Maleripraksis unnslipper ikke den fenomenologiske tilnærmingen til kunstnerisk arbeid, selv ikke i konseptuelle retninger. Maleri er objekt og bilde, illusjon og virkelighet; kroppslig forestilling fullfører verket. Formalisme er ikke i konflikt med diskurs.

d. Vi adapterer det metamodernistiske manifest, og søker en uttrykksmetodikk som svinger mellom det som [en nedarvet, påtvunget, kynisk og forvitret kunstverden] anerkjenner kunst for å være, og de åndsverk som, uavhengig av diskurs, sørger for begeistring blant lekmenn, fordi det appellerer til det sanselige, folkelige og barnlige. I en kunstverden så kompleks som den vi beveger oss i, ser vi ikke andre valg enn å inkludere søndagsmalere, de innvidde, multidisiplinerte og ett-triks-ponnier på likt grunnlag, fritt for smaksdommer som utgangspunkt for segregering, for så å være i stand til å omfavne en større sannhetsøken. I tillegg til akademisk diskurs innen kunstfeltet, integrerer vi også virksomhet som er uinformert, amatørmessig og outsider-preget, i vårt interessefelt. Disse praksisene er ikke såkalte stiler, men snarere stempling av kreative produsenter, som enten velger å gi avkall på -- eller opererer med en manglende opplysthet angående -- det tautologiske, hierarkiske system, som de siste tiår har hatt økonomisk profitt og kjendishet som sine mest sentrale grunnverdier. Verden har behov for høyere, mer omfattende mål.

e. Galleri er i og for seg ikke nødvendige for den progresjon vi ønsker. Vi setter ikke spørsmål ved galleristers ekspertise, eller deres evne til å omsette kunst, deres innsikt og forståelse av kunstverden, og dens nettverk av forhandlere og kontakter. Istedet ser vi at den verden majoriteten av disse aktørene forstår seg på, nettopp er avkommet av det vi ønsker å se stå for fall. Disse bedriftene er ikke vår opposisjon, men vi stiller oss hevet over deres fokus, krav og spilleregler, og retter et kritisk øye på kunstneres vinning i spillet mellom gallerister, kunstkritikere, magasinredaksjoner, biennaleprodusenter, kuratorer, museumsdirektører, samlere og kunstagenter. Malere må kunne forsøke seg på formidling av egen og andres kunst, uten at det stilles spørsmål ved kunstnerskapets relevans i markedet, eller at kunstnerne dermed, som stedfortredere, betegnes som kunstner/kurator. Aktører i yrker og posisjoner nevnt over, bør fri til kunstnere, snarere enn omvendt. Dette skal gjelde i samtlige sektorer vertikalt i hierarkiet.

f. Vi motsetter oss idéen om forventning av at prising av kunstverk, etter visse gitte kalkyler, og på grunnlag av fullført utdannelse, samsvarer med markedsstandarder; at prising under visse kalkyler indikerer irrelevans i den anerkjente kunstscenen eller dens zeitgeist. Rekord-auksjon èn uke og loppemarked neste, medfører ikke nødvendigheten av fallende markedsverdi. Priser og monetære verdier er ikke maleres spill, men snarere verktøy de kan operere med, for å indikere konteks for posisjon. Vi understreker at kunstner ikke er en beskyttet tittel, men heller ikke en standard som autodidakte malere skal etterstrebe. Malere står fritt til å prise sine arbeider etter synsing og behov, fritt for kunstmarkedets modus operandi.

Metamodernistisk manifest via corpeltof inc.
Norsk versjon oversatt fra engelsk, (2015).
Orginal versjon av Luke Turner / Shia LaBeouf, kreditert, (2011)

http://www.metamodernism.org/
[expand/collapse]

1. Vi erkjenner at oscillasjon er verdens naturlige orden. (dvs. svingning, corp.)

2. Vi må frigjøre oss fra den treghet som et århundre med modernistisk ideologisk naivitet har ført til, og fra den kyniske uoppriktigheten til dens antonyme frillesønn. (dvs. postmodernismen, corp.)

3. Bevegelse skal heretter muliggjøres gjennom svingning mellom posisjoner med diametralt motsatte idéer, som opererer lik pulserende polariteter i en kollosal elektrisk maskin, som driver verden til handling.

4. Vi anerkjenner de iboende begrensningene i all bevegelse og opplevelse, og nyttesløsheten i ethvert forsøk på å overskride grenselinjene fastsatt deri. Den essensielle ufullstendigheten i et system burde anmode om fastholdenhet, ikke for å nå en gitt slutning, eller være slaver av en kurs, men -- som gjennom en stedfortredende egenskap -- muligens skimte til en bortgjemt fremtredning. Tilværelsen berikes om vi engasjerer oss i våre aktiviteter som om disse grensene kan overskrides, for slik handling utfolder verden. (vår tankestrek, corp.)

5. Alle gjenstander er fanget i et ugjenkallelig fall mot en tilstand av maksimal entropisk ulikhet. Kunstnerisk produksjon er kontingent for opphavet og avsløringen av forskjellene deri. I sinnsbevegelsens senit sitter den umediterte opplevelsen av forskjeller, i og for seg. Det må være kunstens rolle å utforske løftet om sin egen paradoksale ambisjon, ved å frembringe overflod i nuet.

6. Nuet er et symptom på tvillingfødselen av umiddelbarhet og foreldelse. I dag er vi like mye nostalgikere som futurister. Ny teknologi muliggjør simultan erfaring og utfoldelse av hendelser, fra tallrike posisjoner. Uten å signalisere dens oppløsning, vil disse framvoksende nettverkene fasilitere demokratisering av historien, og opplyse de forgreinede stiene av metanarrativ, som vi kan navigere oss langs, for å nå et her og nå.

7. Slik vitenskapen streber etter poetisk eleganse, kan kunstnere ta til seg en søken etter sannhet. All informasjon er utgangspunkt for kunnskap, enten det er empirisk eller aforistisk, uten å ta hensyn til sannhetsverdi. Vi bør omfavne den vitenskaps-poetiske syntese, samt den informerte naiviteten i magisk realisme. Feil avler fornuft.

8. Vi foreslår en pragmatisk romantikk, uhindret av ideologisk forankring. Derfor skal metamodernisme defineres som den merkuriske tilstand mellom - og forbi - ironi og oppriktighet, naivitet og erkjennelse, relativisme og sannhet, optimisme og tvil, i jakt etter en flerfoldighet av sprikende og flyktige horisonter. (siste setning er strøket, corp.)